Disclaimer

  • De op deze website getoonde informatie is met veel zorg een aandacht samengesteld door de Ronde Tafel 136. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies en je kunt er geen rechten aan ontlenen. Gebruikmaking van de geboden informatie is voor eigen risico van de gebruiker.
  • Derhalve aanvaardt de Ronde Tafel 136 geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten en afbeeldingen. Tevens kan de Ronde Tafel 136 niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. Noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de internetsite. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Als je via deze internetsite door middel van een hyperlink een pagina raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. De Ronde Tafel 136 aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.
  • Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan om auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden anders dan voor priv√©-gebruik zonder toestemming van de Ronde Tafel 136.
  • De informatie op www.rt136.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.